Phim về Chúa Jêsus

2020
Phúc Âm Giăng
The Lumo Project
2021
Phúc Âm Lu-ca
The Lumo Project
2020
Phúc Âm Ma-thi-ơ
The Lumo Project
2020
Phúc Âm Mác
The Lumo Project

Phim Kinh Thánh Kinh Điển

1988
Bernadette
Bernadette
1962
Xô-đôm và Gô-mô-ra
Sodom and Gomorrah
1960
Nàng Ru-tơ
The Story Of Ruth
1966
Kinh Thánh: Sự Khởi Đầu
The Bible: In the Beginning
1974
Gia-cốp và Giô-sép
The Story of Jacob and Joseph
1994
Công vụ các sứ đồ
THE VISUAL BIBLE: ACTS
1979
Ma-ri Ma-đơ-len
Mary Magdalena

Phim Kinh Thánh Hiện Đại

Phim Cơ Đốc Hiện Đại

Phim hoạt hình

Quan tâm nhiều nhất

 • 1
  The Jesus Film
  2234 lượt xem
 • 2
  The Lumo Project
  1091 lượt xem
 • 3
  The Lumo Project
  847 lượt xem
 • 4
  The Lumo Project
  733 lượt xem
 • 5
  The Lumo Project
  638 lượt xem
 • 6
  Jesus of Nazareth
  422 lượt xem
 • 1
  The Story of Jacob and Joseph
  785 lượt xem
 • 2
  Mary Magdalena
  734 lượt xem
 • 3
  Sodom and Gomorrah
  536 lượt xem
 • 4
  Noah's Ark
  515 lượt xem
 • 5
  David and Bathsheba
  510 lượt xem
 • 6
  THE VISUAL BIBLE: ACTS
  488 lượt xem
 • 7
  The Fourth Wiseman
  461 lượt xem
 • 8
  The Story Of Ruth
  403 lượt xem
 • 9
  Saint Peter
  395 lượt xem
 • 10
  The Bible: In the Beginning
  376 lượt xem
 • 11
  Peter and Paul
  317 lượt xem
 • 12
  Bernadette
  304 lượt xem
 • 1
  The Chosen
  7336 lượt xem
 • 2
  The Book Of Daniel
  579 lượt xem
 • 3
  David And Goliath
  554 lượt xem
 • 4
  Paul, Apostle of Christ
  528 lượt xem
 • 5
  The Bible 2013
  518 lượt xem
 • 6
  APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER
  355 lượt xem
 • 1
  Jeremiah
  478 lượt xem
 • 2
  David
  419 lượt xem
 • 3
  King Solomon
  402 lượt xem
 • 4
  Abraham: The Bible Collection
  398 lượt xem
 • 5
  Joseph
  393 lượt xem
 • 6
  Saint Paul
  315 lượt xem
 • 7
  Thomas Close To Jesus
  253 lượt xem
 • 1
  Exodus: Gods And Kings
  2264 lượt xem
 • 2
 • 3
  The Ten Commandments
  859 lượt xem
 • 4
  Samson and Delilah
  670 lượt xem
 • 5
  Solomon and Sheba
  473 lượt xem
 • 6
  Noah
  417 lượt xem
 • 7
  One Night With The King
  410 lượt xem
 • 1
  The Shack
  1215 lượt xem
 • 2
  The Case For Christ
  1082 lượt xem
 • 3
  End Of The Spear
  941 lượt xem
 • 4
  God's Not Dead
  792 lượt xem
 • 5
  Do You Believe?
  727 lượt xem
 • 6
  Silence
  727 lượt xem
 • 1
  The Pilgrim’s Progress
  1852 lượt xem
 • 2
  The Bible Project
  1227 lượt xem
 • 3
  The Super Book
  1207 lượt xem
 • 4
  Joseph King Of Dreams
  1026 lượt xem
 • 5
  Hermie and Friends: A Common Caterpillar
  877 lượt xem
 • 6
  Bible App for Kids
  716 lượt xem
 • 7
  The Unfolding World
  617 lượt xem
 • 8
  The Ballad of Little Joe
  488 lượt xem
 • 9
  God With Us
  475 lượt xem
 • Phim sắp chiếu

  Chào mừng đến với Blessings