r^q"ɧj ڽ짡.j i˭zbr^q"ɧj ڽ쭊{\Zzxgj ڽ윇+ i˭z+۞ކxi机לqק"i꺋jBri˭zaVnzar^f+j*n{!y.[)b+j"iڶ)]z"˦"ˬr"rr^zܒ&b׭!y.jjMr^avޢ׭*)r^y䆇"+j ڽ魆vޢzr^''>r^q"ɭ(+ji˭zVަʊxmק܅r*ܞ'/> r^q"ɭ(+ji˭zVަʊxmק܅r*ܞ"/> r^q"ɭ(+ji˭zVަʊxmק܅r*ܞ"/> r^q"ɭ(+ji˭zVަʊxmק܅r*ܞ"/>

Chỉ duy Chúa Cứu Thế

Phúc Âm Hoa Kỳ

Lượt xem: 266

Chi tiết phim

"Thật đau đớn khi biết rằng có nhiều người không hề biết Chúa Giê-xu, và đau đớn hơn nữa khi biết rằng nhiều lúc Chúa Giê-xu và Cơ đốc giáo đang bị bóp méo." "Một trong những cách để phát hiện ra Phúc âm giả là đặt câu hỏi, Phúc âm này nói về ai ? Có phải phúc âm này, tin tức tốt lành này chủ yếu đang nói về bạn và hạnh phúc cá nhân của bạn ?" "Cơ đốc giáo thật là bạn phải có một tấm lòng được biến đổi để rồi bạn sẽ bắt đầu ghét bỏ những tội lỗi mà trước kia bạn đã từng yêu mến và yêu sự công chính mà trước kia bạn đã từng ghét." "Nếu có một phần nào đó trong Kinh thánh mà bạn không hiểu làm thế nào nó liên kết với Phúc âm thì đó là phần Kinh thánh bạn chưa nên giảng."

Nội dung phim

Quan tâm nhiều nhất

 • 1
  The Jesus Film
  2234 lượt xem
 • 2
  The Lumo Project
  1091 lượt xem
 • 3
  The Lumo Project
  847 lượt xem
 • 4
  The Lumo Project
  733 lượt xem
 • 5
  The Lumo Project
  638 lượt xem
 • 6
  Jesus of Nazareth
  422 lượt xem
 • 1
  The Story of Jacob and Joseph
  785 lượt xem
 • 2
  Mary Magdalena
  734 lượt xem
 • 3
  Sodom and Gomorrah
  536 lượt xem
 • 4
  Noah's Ark
  515 lượt xem
 • 5
  David and Bathsheba
  510 lượt xem
 • 6
  THE VISUAL BIBLE: ACTS
  488 lượt xem
 • 7
  The Fourth Wiseman
  461 lượt xem
 • 8
  The Story Of Ruth
  403 lượt xem
 • 9
  Saint Peter
  395 lượt xem
 • 10
  The Bible: In the Beginning
  377 lượt xem
 • 11
  Peter and Paul
  317 lượt xem
 • 12
  Bernadette
  304 lượt xem
 • 1
  The Chosen
  7336 lượt xem
 • 2
  The Book Of Daniel
  579 lượt xem
 • 3
  David And Goliath
  554 lượt xem
 • 4
  Paul, Apostle of Christ
  528 lượt xem
 • 5
  The Bible 2013
  518 lượt xem
 • 6
  APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER
  355 lượt xem
 • 1
  Jeremiah
  478 lượt xem
 • 2
  David
  419 lượt xem
 • 3
  King Solomon
  402 lượt xem
 • 4
  Abraham: The Bible Collection
  398 lượt xem
 • 5
  Joseph
  393 lượt xem
 • 6
  Saint Paul
  315 lượt xem
 • 7
  Thomas Close To Jesus
  253 lượt xem
 • 1
  Exodus: Gods And Kings
  2264 lượt xem
 • 2
 • 3
  The Ten Commandments
  859 lượt xem
 • 4
  Samson and Delilah
  670 lượt xem
 • 5
  Solomon and Sheba
  473 lượt xem
 • 6
  Noah
  417 lượt xem
 • 7
  One Night With The King
  410 lượt xem
 • 1
  The Shack
  1215 lượt xem
 • 2
  The Case For Christ
  1082 lượt xem
 • 3
  End Of The Spear
  941 lượt xem
 • 4
  God's Not Dead
  792 lượt xem
 • 5
  Do You Believe?
  727 lượt xem
 • 6
  Silence
  727 lượt xem
 • 1
  The Pilgrim’s Progress
  1852 lượt xem
 • 2
  The Bible Project
  1227 lượt xem
 • 3
  The Super Book
  1207 lượt xem
 • 4
  Joseph King Of Dreams
  1026 lượt xem
 • 5
  Hermie and Friends: A Common Caterpillar
  877 lượt xem
 • 6
  Bible App for Kids
  716 lượt xem
 • 7
  The Unfolding World
  617 lượt xem
 • 8
  The Ballad of Little Joe
  488 lượt xem
 • 9
  God With Us
  475 lượt xem
 • Phim sắp chiếu