r^q"ɧj ڽ짡.j i˭zbr^q"ɧj ڽ쭊{\Zzxgj ڽ윇+ i˭z+۞ކxi机לqק"i꺋jBri˭zaVnzar^f+j*n{!y.[)b+j"iڶ)]z"˦"ˬr"rr^zܒ&b׭!y.jjMr^avޢ׭*)r^y䆇"+j ڽ魆vޢzr^''>r^q"ɭ(+ji˭zVަʊxmק܅r*ܞ'/> r^q"ɭ(+ji˭zVަʊxmק܅r*ܞ"/> r^q"ɭ(+ji˭zVަʊxmק܅r*ܞ"/> r^q"ɭ(+ji˭zVަʊxmק܅r*ܞ"/>

Chỉ duy Chúa Cứu Thế

Phúc Âm Hoa Kỳ

Lượt xem: 191

Chi tiết phim

"Thật đau đớn khi biết rằng có nhiều người không hề biết Chúa Giê-xu, và đau đớn hơn nữa khi biết rằng nhiều lúc Chúa Giê-xu và Cơ đốc giáo đang bị bóp méo." "Một trong những cách để phát hiện ra Phúc âm giả là đặt câu hỏi, Phúc âm này nói về ai ? Có phải phúc âm này, tin tức tốt lành này chủ yếu đang nói về bạn và hạnh phúc cá nhân của bạn ?" "Cơ đốc giáo thật là bạn phải có một tấm lòng được biến đổi để rồi bạn sẽ bắt đầu ghét bỏ những tội lỗi mà trước kia bạn đã từng yêu mến và yêu sự công chính mà trước kia bạn đã từng ghét." "Nếu có một phần nào đó trong Kinh thánh mà bạn không hiểu làm thế nào nó liên kết với Phúc âm thì đó là phần Kinh thánh bạn chưa nên giảng."

Nội dung phim

Quan tâm nhiều nhất

 • 1
  The Jesus Film
  1906 lượt xem
 • 2
  The Lumo Project
  858 lượt xem
 • 3
  The Lumo Project
  656 lượt xem
 • 4
  The Lumo Project
  555 lượt xem
 • 5
  The Lumo Project
  485 lượt xem
 • 6
  Jesus of Nazareth
  324 lượt xem
 • 1
  The Story of Jacob and Joseph
  594 lượt xem
 • 2
  Mary Magdalena
  562 lượt xem
 • 3
  Sodom and Gomorrah
  423 lượt xem
 • 4
  David and Bathsheba
  394 lượt xem
 • 5
  THE VISUAL BIBLE: ACTS
  366 lượt xem
 • 6
  The Fourth Wiseman
  365 lượt xem
 • 7
  Noah's Ark
  323 lượt xem
 • 8
  The Story Of Ruth
  305 lượt xem
 • 9
  Saint Peter
  293 lượt xem
 • 10
  The Bible: In the Beginning
  272 lượt xem
 • 11
  Peter and Paul
  248 lượt xem
 • 12
  Bernadette
  237 lượt xem
 • 1
  The Chosen
  3476 lượt xem
 • 2
  The Book Of Daniel
  438 lượt xem
 • 3
  David And Goliath
  379 lượt xem
 • 4
  Paul, Apostle of Christ
  346 lượt xem
 • 5
  The Bible 2013
  301 lượt xem
 • 6
  APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER
  233 lượt xem
 • 1
  Jeremiah
  373 lượt xem
 • 2
  Joseph
  320 lượt xem
 • 3
  David
  308 lượt xem
 • 4
  Abraham: The Bible Collection
  277 lượt xem
 • 5
  King Solomon
  273 lượt xem
 • 6
  Saint Paul
  195 lượt xem
 • 7
  Thomas Close To Jesus
  180 lượt xem
 • 1
 • 2
  Exodus: Gods And Kings
  687 lượt xem
 • 3
  The Ten Commandments
  483 lượt xem
 • 4
  Samson and Delilah
  446 lượt xem
 • 5
  Solomon and Sheba
  341 lượt xem
 • 6
  Noah
  330 lượt xem
 • 7
  One Night With The King
  252 lượt xem
 • 1
  The Shack
  1022 lượt xem
 • 2
  The Case For Christ
  793 lượt xem
 • 3
  End Of The Spear
  780 lượt xem
 • 4
  God's Not Dead
  547 lượt xem
 • 5
  Do You Believe?
  495 lượt xem
 • 6
  Silence
  466 lượt xem
 • 1
  The Pilgrim’s Progress
  1439 lượt xem
 • 2
  The Bible Project
  1136 lượt xem
 • 3
  The Super Book
  961 lượt xem
 • 4
  Bible App for Kids
  633 lượt xem
 • 5
  Hermie and Friends: A Common Caterpillar
  595 lượt xem
 • 6
  Joseph King Of Dreams
  561 lượt xem
 • 7
  The Unfolding World
  531 lượt xem
 • 8
  God With Us
  377 lượt xem
 • 9
  The Ballad of Little Joe
  341 lượt xem
 • Phim sắp chiếu