Chú sâu xanh Hermie và những người bạn

Hermie and Friends: A Common Caterpillar

Lượt xem: 750

Chi tiết phim

Câu chuyện với tên tiếng anh là "Hermie and Friends: A Common Caterpillar" kể về một chú sâu xanh Hermie vô cùng dễ thương cùng những người bạn, chú thấy mình vô cùng bình thường không có năng lực đặc biệt gì cả và rất nhiều lần chú muốn có những điều khác để trở nên phi thường. Nhưng khi hài lòng với những gì Chúa cho thì đến thời điểm chú được thay đổi và vui thỏa khi mong ước mình thành hiện thực, là một chú bướm bay lượn đầy sinh đẹp.

"Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên." - Gia-cơ 4:10

Nội dung phim

Phim cùng thể loại

Quan tâm nhiều nhất

 • 1
  The Jesus Film
  2066 lượt xem
 • 2
  The Lumo Project
  997 lượt xem
 • 3
  The Lumo Project
  776 lượt xem
 • 4
  The Lumo Project
  657 lượt xem
 • 5
  The Lumo Project
  574 lượt xem
 • 6
  Jesus of Nazareth
  372 lượt xem
 • 1
  The Story of Jacob and Joseph
  708 lượt xem
 • 2
  Mary Magdalena
  655 lượt xem
 • 3
  Sodom and Gomorrah
  489 lượt xem
 • 4
  David and Bathsheba
  455 lượt xem
 • 5
  Noah's Ark
  421 lượt xem
 • 6
  THE VISUAL BIBLE: ACTS
  415 lượt xem
 • 7
  The Fourth Wiseman
  413 lượt xem
 • 8
  The Story Of Ruth
  358 lượt xem
 • 9
  Saint Peter
  351 lượt xem
 • 10
  The Bible: In the Beginning
  329 lượt xem
 • 11
  Peter and Paul
  287 lượt xem
 • 12
  Bernadette
  271 lượt xem
 • 1
  The Chosen
  5905 lượt xem
 • 2
  The Book Of Daniel
  519 lượt xem
 • 3
  David And Goliath
  480 lượt xem
 • 4
  The Bible 2013
  449 lượt xem
 • 5
  Paul, Apostle of Christ
  416 lượt xem
 • 6
  APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER
  299 lượt xem
 • 1
  Jeremiah
  421 lượt xem
 • 2
  David
  365 lượt xem
 • 3
  Joseph
  359 lượt xem
 • 4
  King Solomon
  343 lượt xem
 • 5
  Abraham: The Bible Collection
  340 lượt xem
 • 6
  Saint Paul
  265 lượt xem
 • 7
  Thomas Close To Jesus
  222 lượt xem
 • 1
  Exodus: Gods And Kings
  1886 lượt xem
 • 2
 • 3
  The Ten Commandments
  701 lượt xem
 • 4
  Samson and Delilah
  554 lượt xem
 • 5
  Solomon and Sheba
  406 lượt xem
 • 6
  Noah
  380 lượt xem
 • 7
  One Night With The King
  356 lượt xem
 • 1
  The Shack
  1129 lượt xem
 • 2
  The Case For Christ
  974 lượt xem
 • 3
  End Of The Spear
  869 lượt xem
 • 4
  God's Not Dead
  685 lượt xem
 • 5
  Do You Believe?
  632 lượt xem
 • 6
  Silence
  626 lượt xem
 • 1
  The Pilgrim’s Progress
  1711 lượt xem
 • 2
  The Bible Project
  1183 lượt xem
 • 3
  The Super Book
  1112 lượt xem
 • 4
  Joseph King Of Dreams
  894 lượt xem
 • 5
  Hermie and Friends: A Common Caterpillar
  751 lượt xem
 • 6
  Bible App for Kids
  672 lượt xem
 • 7
  The Unfolding World
  573 lượt xem
 • 8
  God With Us
  430 lượt xem
 • 9
  The Ballad of Little Joe
  414 lượt xem
 • Phim sắp chiếu