Chúa ở cùng chúng ta

God With Us

Lượt xem: 377

Chi tiết phim

Một cuộc đời đã gây sửng sốt tất cả những người nghe đến, một cuộc đời ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên toàn thế giới qua mọi thời đại. Một Con Người chính là Đức Chúa Trời đã đến thế gian này hơn 2.000 năm trước vì yêu tôi và bạn. Bạn đã nghe và biết đến cuộc đời của Chúa Jesus chưa? Thật đơn giản, hãy giành một ít thời gian để tìm hiểu về Con Người Vĩ Đại nầy, chắc chắn bạn cũng sẽ sửng sốt và cuộc đời bạn sẽ bắt đầu thay đổi nếu tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của đời sống mình. Chúa Jesus yêu bạn rất nhiều!

"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." - Giăng 3:16

Nội dung phim

Phim cùng thể loại

2004
Giô-sép Vua Giải Mộng
Joseph King Of Dreams
2016
Chú sâu xanh Hermie và những người bạn
Hermie and Friends: A Common Caterpillar
2003
Gương sáng bé Joe
The Ballad of Little Joe
2020
Câu Chuyện Kinh Thánh
The Unfolding World
2017
Dự Án Kinh Thánh
The Bible Project
2019
Thiên Lộ Lịch Trình
The Pilgrim’s Progress

Quan tâm nhiều nhất

 • 1
  The Jesus Film
  1906 lượt xem
 • 2
  The Lumo Project
  858 lượt xem
 • 3
  The Lumo Project
  656 lượt xem
 • 4
  The Lumo Project
  555 lượt xem
 • 5
  The Lumo Project
  485 lượt xem
 • 6
  Jesus of Nazareth
  324 lượt xem
 • 1
  The Story of Jacob and Joseph
  594 lượt xem
 • 2
  Mary Magdalena
  562 lượt xem
 • 3
  Sodom and Gomorrah
  423 lượt xem
 • 4
  David and Bathsheba
  394 lượt xem
 • 5
  THE VISUAL BIBLE: ACTS
  366 lượt xem
 • 6
  The Fourth Wiseman
  365 lượt xem
 • 7
  Noah's Ark
  323 lượt xem
 • 8
  The Story Of Ruth
  305 lượt xem
 • 9
  Saint Peter
  293 lượt xem
 • 10
  The Bible: In the Beginning
  272 lượt xem
 • 11
  Peter and Paul
  248 lượt xem
 • 12
  Bernadette
  237 lượt xem
 • 1
  The Chosen
  3476 lượt xem
 • 2
  The Book Of Daniel
  438 lượt xem
 • 3
  David And Goliath
  379 lượt xem
 • 4
  Paul, Apostle of Christ
  346 lượt xem
 • 5
  The Bible 2013
  301 lượt xem
 • 6
  APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER
  233 lượt xem
 • 1
  Jeremiah
  373 lượt xem
 • 2
  Joseph
  320 lượt xem
 • 3
  David
  308 lượt xem
 • 4
  Abraham: The Bible Collection
  277 lượt xem
 • 5
  King Solomon
  273 lượt xem
 • 6
  Saint Paul
  195 lượt xem
 • 7
  Thomas Close To Jesus
  180 lượt xem
 • 1
 • 2
  Exodus: Gods And Kings
  687 lượt xem
 • 3
  The Ten Commandments
  484 lượt xem
 • 4
  Samson and Delilah
  446 lượt xem
 • 5
  Solomon and Sheba
  341 lượt xem
 • 6
  Noah
  330 lượt xem
 • 7
  One Night With The King
  252 lượt xem
 • 1
  The Shack
  1022 lượt xem
 • 2
  The Case For Christ
  793 lượt xem
 • 3
  End Of The Spear
  780 lượt xem
 • 4
  God's Not Dead
  547 lượt xem
 • 5
  Do You Believe?
  496 lượt xem
 • 6
  Silence
  466 lượt xem
 • 1
  The Pilgrim’s Progress
  1440 lượt xem
 • 2
  The Bible Project
  1136 lượt xem
 • 3
  The Super Book
  961 lượt xem
 • 4
  Bible App for Kids
  633 lượt xem
 • 5
  Hermie and Friends: A Common Caterpillar
  595 lượt xem
 • 6
  Joseph King Of Dreams
  561 lượt xem
 • 7
  The Unfolding World
  531 lượt xem
 • 8
  God With Us
  378 lượt xem
 • 9
  The Ballad of Little Joe
  341 lượt xem
 • Phim sắp chiếu