Chúa ở cùng chúng ta

God With Us

Lượt xem: 475

Chi tiết phim

Một cuộc đời đã gây sửng sốt tất cả những người nghe đến, một cuộc đời ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên toàn thế giới qua mọi thời đại. Một Con Người chính là Đức Chúa Trời đã đến thế gian này hơn 2.000 năm trước vì yêu tôi và bạn. Bạn đã nghe và biết đến cuộc đời của Chúa Jesus chưa? Thật đơn giản, hãy giành một ít thời gian để tìm hiểu về Con Người Vĩ Đại nầy, chắc chắn bạn cũng sẽ sửng sốt và cuộc đời bạn sẽ bắt đầu thay đổi nếu tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của đời sống mình. Chúa Jesus yêu bạn rất nhiều!

"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." - Giăng 3:16

Nội dung phim

Phim cùng thể loại

2004
Giô-sép Vua Giải Mộng
Joseph King Of Dreams
2016
Chú sâu xanh Hermie và những người bạn
Hermie and Friends: A Common Caterpillar
2003
Gương sáng bé Joe
The Ballad of Little Joe
2020
Câu Chuyện Kinh Thánh
The Unfolding World
2017
Dự Án Kinh Thánh
The Bible Project
2019
Thiên Lộ Lịch Trình
The Pilgrim’s Progress

Quan tâm nhiều nhất

 • 1
  The Jesus Film
  2234 lượt xem
 • 2
  The Lumo Project
  1091 lượt xem
 • 3
  The Lumo Project
  847 lượt xem
 • 4
  The Lumo Project
  733 lượt xem
 • 5
  The Lumo Project
  638 lượt xem
 • 6
  Jesus of Nazareth
  422 lượt xem
 • 1
  The Story of Jacob and Joseph
  785 lượt xem
 • 2
  Mary Magdalena
  734 lượt xem
 • 3
  Sodom and Gomorrah
  536 lượt xem
 • 4
  Noah's Ark
  515 lượt xem
 • 5
  David and Bathsheba
  510 lượt xem
 • 6
  THE VISUAL BIBLE: ACTS
  488 lượt xem
 • 7
  The Fourth Wiseman
  461 lượt xem
 • 8
  The Story Of Ruth
  403 lượt xem
 • 9
  Saint Peter
  395 lượt xem
 • 10
  The Bible: In the Beginning
  377 lượt xem
 • 11
  Peter and Paul
  317 lượt xem
 • 12
  Bernadette
  304 lượt xem
 • 1
  The Chosen
  7336 lượt xem
 • 2
  The Book Of Daniel
  579 lượt xem
 • 3
  David And Goliath
  554 lượt xem
 • 4
  Paul, Apostle of Christ
  528 lượt xem
 • 5
  The Bible 2013
  518 lượt xem
 • 6
  APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER
  356 lượt xem
 • 1
  Jeremiah
  478 lượt xem
 • 2
  David
  419 lượt xem
 • 3
  King Solomon
  402 lượt xem
 • 4
  Abraham: The Bible Collection
  398 lượt xem
 • 5
  Joseph
  393 lượt xem
 • 6
  Saint Paul
  315 lượt xem
 • 7
  Thomas Close To Jesus
  253 lượt xem
 • 1
  Exodus: Gods And Kings
  2264 lượt xem
 • 2
 • 3
  The Ten Commandments
  860 lượt xem
 • 4
  Samson and Delilah
  670 lượt xem
 • 5
  Solomon and Sheba
  473 lượt xem
 • 6
  Noah
  417 lượt xem
 • 7
  One Night With The King
  410 lượt xem
 • 1
  The Shack
  1215 lượt xem
 • 2
  The Case For Christ
  1082 lượt xem
 • 3
  End Of The Spear
  941 lượt xem
 • 4
  God's Not Dead
  792 lượt xem
 • 5
  Do You Believe?
  727 lượt xem
 • 6
  Silence
  727 lượt xem
 • 1
  The Pilgrim’s Progress
  1852 lượt xem
 • 2
  The Bible Project
  1227 lượt xem
 • 3
  The Super Book
  1207 lượt xem
 • 4
  Joseph King Of Dreams
  1026 lượt xem
 • 5
  Hermie and Friends: A Common Caterpillar
  877 lượt xem
 • 6
  Bible App for Kids
  716 lượt xem
 • 7
  The Unfolding World
  617 lượt xem
 • 8
  The Ballad of Little Joe
  488 lượt xem
 • 9
  God With Us
  476 lượt xem
 • Phim sắp chiếu