Gương sáng bé Joe

The Ballad of Little Joe

Lượt xem: 340

Chi tiết phim

Phim hoạt hình Cơ Đốc: GƯƠNG SÁNG BÉ JOE (The Ballad of Little Joe) là tập phim thứ 27 trong loạt phim hoạt hình của Veggie Tales tại Mỹ, được sản xuất vào năm 2003. Câu chuyện này được dựng lên dựa theo cuộc đời một nhân vật trong Kinh Thánh có tên là Giô-sép, được chép trong sách Sáng Thế Ký. Với nhiều tình huống vui nhộn, dễ thương và nhiều bài học vô cùng ý nghĩa dành cho các bé, giúp cho các bé nhìn thấy một tấm gương đức tin nơi Chúa dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Xin mời các bé cùng xem nhé! *

Câu gốc nền tảng: "Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân tộc đông đảo." - Sáng Thế Ký 50:20

Nội dung phim

Phim cùng thể loại

Quan tâm nhiều nhất

 • 1
  The Jesus Film
  1906 lượt xem
 • 2
  The Lumo Project
  858 lượt xem
 • 3
  The Lumo Project
  656 lượt xem
 • 4
  The Lumo Project
  555 lượt xem
 • 5
  The Lumo Project
  485 lượt xem
 • 6
  Jesus of Nazareth
  324 lượt xem
 • 1
  The Story of Jacob and Joseph
  594 lượt xem
 • 2
  Mary Magdalena
  562 lượt xem
 • 3
  Sodom and Gomorrah
  423 lượt xem
 • 4
  David and Bathsheba
  394 lượt xem
 • 5
  THE VISUAL BIBLE: ACTS
  366 lượt xem
 • 6
  The Fourth Wiseman
  364 lượt xem
 • 7
  Noah's Ark
  323 lượt xem
 • 8
  The Story Of Ruth
  305 lượt xem
 • 9
  Saint Peter
  293 lượt xem
 • 10
  The Bible: In the Beginning
  272 lượt xem
 • 11
  Peter and Paul
  248 lượt xem
 • 12
  Bernadette
  237 lượt xem
 • 1
  The Chosen
  3476 lượt xem
 • 2
  The Book Of Daniel
  438 lượt xem
 • 3
  David And Goliath
  379 lượt xem
 • 4
  Paul, Apostle of Christ
  345 lượt xem
 • 5
  The Bible 2013
  301 lượt xem
 • 6
  APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER
  233 lượt xem
 • 1
  Jeremiah
  373 lượt xem
 • 2
  Joseph
  320 lượt xem
 • 3
  David
  307 lượt xem
 • 4
  Abraham: The Bible Collection
  277 lượt xem
 • 5
  King Solomon
  273 lượt xem
 • 6
  Saint Paul
  195 lượt xem
 • 7
  Thomas Close To Jesus
  180 lượt xem
 • 1
 • 2
  Exodus: Gods And Kings
  687 lượt xem
 • 3
  The Ten Commandments
  483 lượt xem
 • 4
  Samson and Delilah
  445 lượt xem
 • 5
  Solomon and Sheba
  341 lượt xem
 • 6
  Noah
  330 lượt xem
 • 7
  One Night With The King
  252 lượt xem
 • 1
  The Shack
  1022 lượt xem
 • 2
  The Case For Christ
  793 lượt xem
 • 3
  End Of The Spear
  779 lượt xem
 • 4
  God's Not Dead
  547 lượt xem
 • 5
  Do You Believe?
  495 lượt xem
 • 6
  Silence
  466 lượt xem
 • 1
  The Pilgrim’s Progress
  1439 lượt xem
 • 2
  The Bible Project
  1136 lượt xem
 • 3
  The Super Book
  961 lượt xem
 • 4
  Bible App for Kids
  633 lượt xem
 • 5
  Hermie and Friends: A Common Caterpillar
  595 lượt xem
 • 6
  Joseph King Of Dreams
  560 lượt xem
 • 7
  The Unfolding World
  531 lượt xem
 • 8
  God With Us
  377 lượt xem
 • 9
  The Ballad of Little Joe
  341 lượt xem
 • Phim sắp chiếu