Gương sáng bé Joe

The Ballad of Little Joe

Lượt xem: 413

Chi tiết phim

Phim hoạt hình Cơ Đốc: GƯƠNG SÁNG BÉ JOE (The Ballad of Little Joe) là tập phim thứ 27 trong loạt phim hoạt hình của Veggie Tales tại Mỹ, được sản xuất vào năm 2003. Câu chuyện này được dựng lên dựa theo cuộc đời một nhân vật trong Kinh Thánh có tên là Giô-sép, được chép trong sách Sáng Thế Ký. Với nhiều tình huống vui nhộn, dễ thương và nhiều bài học vô cùng ý nghĩa dành cho các bé, giúp cho các bé nhìn thấy một tấm gương đức tin nơi Chúa dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Xin mời các bé cùng xem nhé! *

Câu gốc nền tảng: "Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân tộc đông đảo." - Sáng Thế Ký 50:20

Nội dung phim

Phim cùng thể loại

Quan tâm nhiều nhất

 • 1
  The Jesus Film
  2066 lượt xem
 • 2
  The Lumo Project
  997 lượt xem
 • 3
  The Lumo Project
  776 lượt xem
 • 4
  The Lumo Project
  657 lượt xem
 • 5
  The Lumo Project
  574 lượt xem
 • 6
  Jesus of Nazareth
  372 lượt xem
 • 1
  The Story of Jacob and Joseph
  708 lượt xem
 • 2
  Mary Magdalena
  655 lượt xem
 • 3
  Sodom and Gomorrah
  489 lượt xem
 • 4
  David and Bathsheba
  455 lượt xem
 • 5
  Noah's Ark
  421 lượt xem
 • 6
  THE VISUAL BIBLE: ACTS
  414 lượt xem
 • 7
  The Fourth Wiseman
  413 lượt xem
 • 8
  The Story Of Ruth
  358 lượt xem
 • 9
  Saint Peter
  350 lượt xem
 • 10
  The Bible: In the Beginning
  329 lượt xem
 • 11
  Peter and Paul
  287 lượt xem
 • 12
  Bernadette
  271 lượt xem
 • 1
  The Chosen
  5905 lượt xem
 • 2
  The Book Of Daniel
  519 lượt xem
 • 3
  David And Goliath
  480 lượt xem
 • 4
  The Bible 2013
  449 lượt xem
 • 5
  Paul, Apostle of Christ
  415 lượt xem
 • 6
  APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER
  299 lượt xem
 • 1
  Jeremiah
  420 lượt xem
 • 2
  David
  365 lượt xem
 • 3
  Joseph
  359 lượt xem
 • 4
  King Solomon
  343 lượt xem
 • 5
  Abraham: The Bible Collection
  340 lượt xem
 • 6
  Saint Paul
  265 lượt xem
 • 7
  Thomas Close To Jesus
  222 lượt xem
 • 1
  Exodus: Gods And Kings
  1886 lượt xem
 • 2
 • 3
  The Ten Commandments
  701 lượt xem
 • 4
  Samson and Delilah
  554 lượt xem
 • 5
  Solomon and Sheba
  406 lượt xem
 • 6
  Noah
  380 lượt xem
 • 7
  One Night With The King
  356 lượt xem
 • 1
  The Shack
  1129 lượt xem
 • 2
  The Case For Christ
  974 lượt xem
 • 3
  End Of The Spear
  869 lượt xem
 • 4
  God's Not Dead
  685 lượt xem
 • 5
  Do You Believe?
  632 lượt xem
 • 6
  Silence
  626 lượt xem
 • 1
  The Pilgrim’s Progress
  1711 lượt xem
 • 2
  The Bible Project
  1183 lượt xem
 • 3
  The Super Book
  1112 lượt xem
 • 4
  Joseph King Of Dreams
  894 lượt xem
 • 5
  Hermie and Friends: A Common Caterpillar
  750 lượt xem
 • 6
  Bible App for Kids
  672 lượt xem
 • 7
  The Unfolding World
  573 lượt xem
 • 8
  God With Us
  430 lượt xem
 • 9
  The Ballad of Little Joe
  414 lượt xem
 • Phim sắp chiếu