Người Được Chọn

The Chosen

Lượt xem: 3946

Chi tiết phim

Chúng ta đều biết Chúa Jêsus có đầy đủ Thiên tính và Nhân tính, Ngài là Thiên Chúa thật và là Người thật. Đã có rất nhiều bộ phim về cuộc đời Chúa Giêsu, nhưng đây là bộ phim đặc biệt khai thác khía cạnh "con người" chân thật, gần gũi của Ngài. Đó là những cảm xúc bình thường của loài người, những việc làm để sống giữa cộng đồng, những kế hoạch cho việc chuẩn bị bắt đầu công cuộc rao giảng Tin mừng của Ngài...

Bộ phim Người Được Chọn - The Chosen được thực hiện dưới sự cố vấn của rất nhiều chuyên gia từ Công giáo, Tin Lành, Chính Thống giáo và cả Do Thái giáo. Bộ phim cho chúng ta cái nhìn rõ nét, chân thật về đời sống xã hội và bối cảnh văn hóa thời kỳ Chúa Jêsus sống, cũng như lồng ghép các câu chuyện từ Cựu ước rất hợp lý và mạch lạc.

Nội dung phim

Phim cùng thể loại

2018
Phao-lô Môn đồ của Chúa
Paul, Apostle of Christ
2012
Phi-e-rơ và Bữa tối cuối cùng
APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER
2013
Tiên Tri Đa-ni-ên
The Book Of Daniel

Quan tâm nhiều nhất

 • 1
  The Jesus Film
  1948 lượt xem
 • 2
  The Lumo Project
  902 lượt xem
 • 3
  The Lumo Project
  695 lượt xem
 • 4
  The Lumo Project
  597 lượt xem
 • 5
  The Lumo Project
  514 lượt xem
 • 6
  Jesus of Nazareth
  339 lượt xem
 • 1
  The Story of Jacob and Joseph
  640 lượt xem
 • 2
  Mary Magdalena
  583 lượt xem
 • 3
  Sodom and Gomorrah
  442 lượt xem
 • 4
  David and Bathsheba
  410 lượt xem
 • 5
  THE VISUAL BIBLE: ACTS
  385 lượt xem
 • 6
  The Fourth Wiseman
  379 lượt xem
 • 7
  Noah's Ark
  358 lượt xem
 • 8
  The Story Of Ruth
  324 lượt xem
 • 9
  Saint Peter
  307 lượt xem
 • 10
  The Bible: In the Beginning
  298 lượt xem
 • 11
  Peter and Paul
  265 lượt xem
 • 12
  Bernadette
  249 lượt xem
 • 1
  The Chosen
  3947 lượt xem
 • 2
  The Book Of Daniel
  463 lượt xem
 • 3
  David And Goliath
  412 lượt xem
 • 4
  Paul, Apostle of Christ
  363 lượt xem
 • 5
  The Bible 2013
  334 lượt xem
 • 6
  APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER
  254 lượt xem
 • 1
  Jeremiah
  395 lượt xem
 • 2
  Joseph
  334 lượt xem
 • 3
  David
  329 lượt xem
 • 4
  Abraham: The Bible Collection
  297 lượt xem
 • 5
  King Solomon
  289 lượt xem
 • 6
  Saint Paul
  209 lượt xem
 • 7
  Thomas Close To Jesus
  194 lượt xem
 • 1
 • 2
  Exodus: Gods And Kings
  938 lượt xem
 • 3
  The Ten Commandments
  534 lượt xem
 • 4
  Samson and Delilah
  481 lượt xem
 • 5
  Solomon and Sheba
  360 lượt xem
 • 6
  Noah
  350 lượt xem
 • 7
  One Night With The King
  272 lượt xem
 • 1
  The Shack
  1055 lượt xem
 • 2
  The Case For Christ
  862 lượt xem
 • 3
  End Of The Spear
  808 lượt xem
 • 4
  God's Not Dead
  602 lượt xem
 • 5
  Do You Believe?
  542 lượt xem
 • 6
  Silence
  508 lượt xem
 • 1
  The Pilgrim’s Progress
  1565 lượt xem
 • 2
  The Bible Project
  1155 lượt xem
 • 3
  The Super Book
  1017 lượt xem
 • 4
  Joseph King Of Dreams
  705 lượt xem
 • 5
  Hermie and Friends: A Common Caterpillar
  647 lượt xem
 • 6
  Bible App for Kids
  646 lượt xem
 • 7
  The Unfolding World
  547 lượt xem
 • 8
  God With Us
  395 lượt xem
 • 9
  The Ballad of Little Joe
  360 lượt xem
 • Phim sắp chiếu