Người Được Chọn

The Chosen

Lượt xem: 6231

Chi tiết phim

Chúng ta đều biết Chúa Jêsus có đầy đủ Thiên tính và Nhân tính, Ngài là Thiên Chúa thật và là Người thật. Đã có rất nhiều bộ phim về cuộc đời Chúa Giêsu, nhưng đây là bộ phim đặc biệt khai thác khía cạnh "con người" chân thật, gần gũi của Ngài. Đó là những cảm xúc bình thường của loài người, những việc làm để sống giữa cộng đồng, những kế hoạch cho việc chuẩn bị bắt đầu công cuộc rao giảng Tin mừng của Ngài...

Bộ phim Người Được Chọn - The Chosen được thực hiện dưới sự cố vấn của rất nhiều chuyên gia từ Công giáo, Tin Lành, Chính Thống giáo và cả Do Thái giáo. Bộ phim cho chúng ta cái nhìn rõ nét, chân thật về đời sống xã hội và bối cảnh văn hóa thời kỳ Chúa Jêsus sống, cũng như lồng ghép các câu chuyện từ Cựu ước rất hợp lý và mạch lạc.

Nội dung phim

Phim cùng thể loại

2018
Phao-lô Môn đồ của Chúa
Paul, Apostle of Christ
2012
Phi-e-rơ và Bữa tối cuối cùng
APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER
2013
Tiên Tri Đa-ni-ên
The Book Of Daniel

Quan tâm nhiều nhất

 • 1
  The Jesus Film
  2108 lượt xem
 • 2
  The Lumo Project
  1021 lượt xem
 • 3
  The Lumo Project
  791 lượt xem
 • 4
  The Lumo Project
  677 lượt xem
 • 5
  The Lumo Project
  588 lượt xem
 • 6
  Jesus of Nazareth
  384 lượt xem
 • 1
  The Story of Jacob and Joseph
  731 lượt xem
 • 2
  Mary Magdalena
  687 lượt xem
 • 3
  Sodom and Gomorrah
  501 lượt xem
 • 4
  David and Bathsheba
  469 lượt xem
 • 5
  Noah's Ark
  444 lượt xem
 • 6
  THE VISUAL BIBLE: ACTS
  427 lượt xem
 • 7
  The Fourth Wiseman
  425 lượt xem
 • 8
  The Story Of Ruth
  368 lượt xem
 • 9
  Saint Peter
  363 lượt xem
 • 10
  The Bible: In the Beginning
  344 lượt xem
 • 11
  Peter and Paul
  295 lượt xem
 • 12
  Bernadette
  281 lượt xem
 • 1
  The Chosen
  6232 lượt xem
 • 2
  The Book Of Daniel
  534 lượt xem
 • 3
  David And Goliath
  499 lượt xem
 • 4
  The Bible 2013
  466 lượt xem
 • 5
  Paul, Apostle of Christ
  433 lượt xem
 • 6
  APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER
  313 lượt xem
 • 1
  Jeremiah
  436 lượt xem
 • 2
  David
  376 lượt xem
 • 3
  Joseph
  365 lượt xem
 • 4
  King Solomon
  362 lượt xem
 • 5
  Abraham: The Bible Collection
  353 lượt xem
 • 6
  Saint Paul
  275 lượt xem
 • 7
  Thomas Close To Jesus
  228 lượt xem
 • 1
  Exodus: Gods And Kings
  1985 lượt xem
 • 2
 • 3
  The Ten Commandments
  737 lượt xem
 • 4
  Samson and Delilah
  582 lượt xem
 • 5
  Solomon and Sheba
  425 lượt xem
 • 6
  Noah
  389 lượt xem
 • 7
  One Night With The King
  371 lượt xem
 • 1
  The Shack
  1154 lượt xem
 • 2
  The Case For Christ
  1006 lượt xem
 • 3
  End Of The Spear
  883 lượt xem
 • 4
  God's Not Dead
  709 lượt xem
 • 5
  Do You Believe?
  660 lượt xem
 • 6
  Silence
  652 lượt xem
 • 1
  The Pilgrim’s Progress
  1739 lượt xem
 • 2
  The Bible Project
  1192 lượt xem
 • 3
  The Super Book
  1142 lượt xem
 • 4
  Joseph King Of Dreams
  924 lượt xem
 • 5
  Hermie and Friends: A Common Caterpillar
  776 lượt xem
 • 6
  Bible App for Kids
  679 lượt xem
 • 7
  The Unfolding World
  584 lượt xem
 • 8
  God With Us
  444 lượt xem
 • 9
  The Ballad of Little Joe
  428 lượt xem
 • Phim sắp chiếu