Phúc Âm Lu-ca

The Lumo Project

Lượt xem: 694

Chi tiết phim

Trước giả Phúc âm Lu-ca đã ghi chép lại lịch sử về cuộc đời Chúa Giê-xu cho một người gọi là Thê-ô-phi-lơ, cũng như dành cho tất cả chúng ta ngày nay. Kinh Thánh Phúc âm Lu-ca bắt đầu với lời báo trước về sự ra đời của Giăng Báp-tít, câu chuyện về Ê-li-sa-bét, một người phụ nữ đã cao tuổi và son sẻ, cùng chồng của bà là ông Xa-cha-ri, một thầy tế lễ được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Một ngày nọ, khi đến phiên ông Xa-cha-ri vào dâng hương trong đền thờ, một thiên sứ đã hiện đến và báo rằng, lời cầu xin của Xa-cha-ri đã được nhậm, bà Ê-li-sa-bét sẽ sinh một con trai, và đó chính là Giăng Báp-tít, người dọn đường và chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho Chúa. Tiếp theo, Kinh Thánh Phúc âm Lu-ca đã nói về Ma-ri, người phụ nữ khiêm nhường, vâng phục và được ơn. Nàng được thiên sứ báo tin sẽ mang thai một con trai. Con trai ấy không bởi khí huyết mà có, bèn là bởi Đức Thánh Linh. Đó chính là Chúa Giê-xu, được gọi là Con Đức Chúa Trời.

Nội dung phim

Phim cùng thể loại

Quan tâm nhiều nhất

 • 1
  The Jesus Film
  1947 lượt xem
 • 2
  The Lumo Project
  902 lượt xem
 • 3
  The Lumo Project
  695 lượt xem
 • 4
  The Lumo Project
  597 lượt xem
 • 5
  The Lumo Project
  514 lượt xem
 • 6
  Jesus of Nazareth
  339 lượt xem
 • 1
  The Story of Jacob and Joseph
  640 lượt xem
 • 2
  Mary Magdalena
  583 lượt xem
 • 3
  Sodom and Gomorrah
  442 lượt xem
 • 4
  David and Bathsheba
  410 lượt xem
 • 5
  THE VISUAL BIBLE: ACTS
  384 lượt xem
 • 6
  The Fourth Wiseman
  379 lượt xem
 • 7
  Noah's Ark
  358 lượt xem
 • 8
  The Story Of Ruth
  322 lượt xem
 • 9
  Saint Peter
  306 lượt xem
 • 10
  The Bible: In the Beginning
  297 lượt xem
 • 11
  Peter and Paul
  264 lượt xem
 • 12
  Bernadette
  249 lượt xem
 • 1
  The Chosen
  3946 lượt xem
 • 2
  The Book Of Daniel
  462 lượt xem
 • 3
  David And Goliath
  412 lượt xem
 • 4
  Paul, Apostle of Christ
  363 lượt xem
 • 5
  The Bible 2013
  334 lượt xem
 • 6
  APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER
  253 lượt xem
 • 1
  Jeremiah
  394 lượt xem
 • 2
  Joseph
  333 lượt xem
 • 3
  David
  329 lượt xem
 • 4
  Abraham: The Bible Collection
  296 lượt xem
 • 5
  King Solomon
  289 lượt xem
 • 6
  Saint Paul
  209 lượt xem
 • 7
  Thomas Close To Jesus
  194 lượt xem
 • 1
 • 2
  Exodus: Gods And Kings
  938 lượt xem
 • 3
  The Ten Commandments
  534 lượt xem
 • 4
  Samson and Delilah
  481 lượt xem
 • 5
  Solomon and Sheba
  360 lượt xem
 • 6
  Noah
  349 lượt xem
 • 7
  One Night With The King
  271 lượt xem
 • 1
  The Shack
  1054 lượt xem
 • 2
  The Case For Christ
  862 lượt xem
 • 3
  End Of The Spear
  808 lượt xem
 • 4
  God's Not Dead
  602 lượt xem
 • 5
  Do You Believe?
  542 lượt xem
 • 6
  Silence
  507 lượt xem
 • 1
  The Pilgrim’s Progress
  1565 lượt xem
 • 2
  The Bible Project
  1154 lượt xem
 • 3
  The Super Book
  1016 lượt xem
 • 4
  Joseph King Of Dreams
  703 lượt xem
 • 5
  Hermie and Friends: A Common Caterpillar
  646 lượt xem
 • 6
  Bible App for Kids
  645 lượt xem
 • 7
  The Unfolding World
  547 lượt xem
 • 8
  God With Us
  395 lượt xem
 • 9
  The Ballad of Little Joe
  360 lượt xem
 • Phim sắp chiếu