Phúc Âm Lu-ca

The Lumo Project

Lượt xem: 790

Chi tiết phim

Trước giả Phúc âm Lu-ca đã ghi chép lại lịch sử về cuộc đời Chúa Giê-xu cho một người gọi là Thê-ô-phi-lơ, cũng như dành cho tất cả chúng ta ngày nay. Kinh Thánh Phúc âm Lu-ca bắt đầu với lời báo trước về sự ra đời của Giăng Báp-tít, câu chuyện về Ê-li-sa-bét, một người phụ nữ đã cao tuổi và son sẻ, cùng chồng của bà là ông Xa-cha-ri, một thầy tế lễ được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Một ngày nọ, khi đến phiên ông Xa-cha-ri vào dâng hương trong đền thờ, một thiên sứ đã hiện đến và báo rằng, lời cầu xin của Xa-cha-ri đã được nhậm, bà Ê-li-sa-bét sẽ sinh một con trai, và đó chính là Giăng Báp-tít, người dọn đường và chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho Chúa. Tiếp theo, Kinh Thánh Phúc âm Lu-ca đã nói về Ma-ri, người phụ nữ khiêm nhường, vâng phục và được ơn. Nàng được thiên sứ báo tin sẽ mang thai một con trai. Con trai ấy không bởi khí huyết mà có, bèn là bởi Đức Thánh Linh. Đó chính là Chúa Giê-xu, được gọi là Con Đức Chúa Trời.

Nội dung phim

Phim cùng thể loại

Quan tâm nhiều nhất

 • 1
  The Jesus Film
  2107 lượt xem
 • 2
  The Lumo Project
  1021 lượt xem
 • 3
  The Lumo Project
  791 lượt xem
 • 4
  The Lumo Project
  677 lượt xem
 • 5
  The Lumo Project
  588 lượt xem
 • 6
  Jesus of Nazareth
  384 lượt xem
 • 1
  The Story of Jacob and Joseph
  731 lượt xem
 • 2
  Mary Magdalena
  687 lượt xem
 • 3
  Sodom and Gomorrah
  501 lượt xem
 • 4
  David and Bathsheba
  469 lượt xem
 • 5
  Noah's Ark
  444 lượt xem
 • 6
  THE VISUAL BIBLE: ACTS
  427 lượt xem
 • 7
  The Fourth Wiseman
  425 lượt xem
 • 8
  The Story Of Ruth
  367 lượt xem
 • 9
  Saint Peter
  363 lượt xem
 • 10
  The Bible: In the Beginning
  344 lượt xem
 • 11
  Peter and Paul
  294 lượt xem
 • 12
  Bernadette
  281 lượt xem
 • 1
  The Chosen
  6231 lượt xem
 • 2
  The Book Of Daniel
  533 lượt xem
 • 3
  David And Goliath
  499 lượt xem
 • 4
  The Bible 2013
  466 lượt xem
 • 5
  Paul, Apostle of Christ
  433 lượt xem
 • 6
  APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER
  313 lượt xem
 • 1
  Jeremiah
  436 lượt xem
 • 2
  David
  376 lượt xem
 • 3
  Joseph
  365 lượt xem
 • 4
  King Solomon
  362 lượt xem
 • 5
  Abraham: The Bible Collection
  353 lượt xem
 • 6
  Saint Paul
  275 lượt xem
 • 7
  Thomas Close To Jesus
  228 lượt xem
 • 1
  Exodus: Gods And Kings
  1985 lượt xem
 • 2
 • 3
  The Ten Commandments
  737 lượt xem
 • 4
  Samson and Delilah
  582 lượt xem
 • 5
  Solomon and Sheba
  425 lượt xem
 • 6
  Noah
  388 lượt xem
 • 7
  One Night With The King
  370 lượt xem
 • 1
  The Shack
  1153 lượt xem
 • 2
  The Case For Christ
  1006 lượt xem
 • 3
  End Of The Spear
  882 lượt xem
 • 4
  God's Not Dead
  709 lượt xem
 • 5
  Do You Believe?
  660 lượt xem
 • 6
  Silence
  652 lượt xem
 • 1
  The Pilgrim’s Progress
  1739 lượt xem
 • 2
  The Bible Project
  1192 lượt xem
 • 3
  The Super Book
  1141 lượt xem
 • 4
  Joseph King Of Dreams
  924 lượt xem
 • 5
  Hermie and Friends: A Common Caterpillar
  776 lượt xem
 • 6
  Bible App for Kids
  678 lượt xem
 • 7
  The Unfolding World
  584 lượt xem
 • 8
  God With Us
  444 lượt xem
 • 9
  The Ballad of Little Joe
  428 lượt xem
 • Phim sắp chiếu