Phúc Âm Ma-thi-ơ

The Lumo Project

Lượt xem: 676

Chi tiết phim

Phúc Âm Ma-thi-ơ đã mở đầu với một danh sách dài về gia phả của Chúa Giê-xu. Vậy, Ngài là ai? Và tại sao Ngài lại đến thế gian này? Đối với người Do Thái, gia phả rất quan trọng. Bất cứ ai tuyên bố mình là “Con cháu Vua Đa-vít”đều phải chứng minh được việc đó.

Bảng gia phả đã chứng minh Ngài là con cháu Đa-vít và Ngài được sinh bởi nữ đồng trinh để ứng nghiệm lời tiên tri. Đấng Em-ma-nu-ên đã đến! Để cho mọi người được biết Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

“Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.”

(Ma-thi-ơ 1:23 - BTT)

Nội dung phim

Phim cùng thể loại

2020
Phúc Âm Giăng
The Lumo Project
2021
Phúc Âm Lu-ca
The Lumo Project
2020
Phúc Âm Mác
The Lumo Project

Quan tâm nhiều nhất

 • 1
  The Jesus Film
  2107 lượt xem
 • 2
  The Lumo Project
  1021 lượt xem
 • 3
  The Lumo Project
  790 lượt xem
 • 4
  The Lumo Project
  677 lượt xem
 • 5
  The Lumo Project
  588 lượt xem
 • 6
  Jesus of Nazareth
  384 lượt xem
 • 1
  The Story of Jacob and Joseph
  731 lượt xem
 • 2
  Mary Magdalena
  687 lượt xem
 • 3
  Sodom and Gomorrah
  501 lượt xem
 • 4
  David and Bathsheba
  469 lượt xem
 • 5
  Noah's Ark
  444 lượt xem
 • 6
  THE VISUAL BIBLE: ACTS
  427 lượt xem
 • 7
  The Fourth Wiseman
  425 lượt xem
 • 8
  The Story Of Ruth
  367 lượt xem
 • 9
  Saint Peter
  363 lượt xem
 • 10
  The Bible: In the Beginning
  344 lượt xem
 • 11
  Peter and Paul
  294 lượt xem
 • 12
  Bernadette
  281 lượt xem
 • 1
  The Chosen
  6231 lượt xem
 • 2
  The Book Of Daniel
  533 lượt xem
 • 3
  David And Goliath
  499 lượt xem
 • 4
  The Bible 2013
  465 lượt xem
 • 5
  Paul, Apostle of Christ
  433 lượt xem
 • 6
  APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER
  313 lượt xem
 • 1
  Jeremiah
  436 lượt xem
 • 2
  David
  376 lượt xem
 • 3
  Joseph
  365 lượt xem
 • 4
  King Solomon
  362 lượt xem
 • 5
  Abraham: The Bible Collection
  353 lượt xem
 • 6
  Saint Paul
  275 lượt xem
 • 7
  Thomas Close To Jesus
  228 lượt xem
 • 1
  Exodus: Gods And Kings
  1985 lượt xem
 • 2
 • 3
  The Ten Commandments
  737 lượt xem
 • 4
  Samson and Delilah
  582 lượt xem
 • 5
  Solomon and Sheba
  425 lượt xem
 • 6
  Noah
  388 lượt xem
 • 7
  One Night With The King
  370 lượt xem
 • 1
  The Shack
  1153 lượt xem
 • 2
  The Case For Christ
  1006 lượt xem
 • 3
  End Of The Spear
  882 lượt xem
 • 4
  God's Not Dead
  709 lượt xem
 • 5
  Do You Believe?
  660 lượt xem
 • 6
  Silence
  652 lượt xem
 • 1
  The Pilgrim’s Progress
  1739 lượt xem
 • 2
  The Bible Project
  1192 lượt xem
 • 3
  The Super Book
  1141 lượt xem
 • 4
  Joseph King Of Dreams
  924 lượt xem
 • 5
  Hermie and Friends: A Common Caterpillar
  776 lượt xem
 • 6
  Bible App for Kids
  678 lượt xem
 • 7
  The Unfolding World
  584 lượt xem
 • 8
  God With Us
  444 lượt xem
 • 9
  The Ballad of Little Joe
  428 lượt xem
 • Phim sắp chiếu