Phúc Âm Ma-thi-ơ

The Lumo Project

Lượt xem: 554

Chi tiết phim

Phúc Âm Ma-thi-ơ đã mở đầu với một danh sách dài về gia phả của Chúa Giê-xu. Vậy, Ngài là ai? Và tại sao Ngài lại đến thế gian này? Đối với người Do Thái, gia phả rất quan trọng. Bất cứ ai tuyên bố mình là “Con cháu Vua Đa-vít”đều phải chứng minh được việc đó.

Bảng gia phả đã chứng minh Ngài là con cháu Đa-vít và Ngài được sinh bởi nữ đồng trinh để ứng nghiệm lời tiên tri. Đấng Em-ma-nu-ên đã đến! Để cho mọi người được biết Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

“Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.”

(Ma-thi-ơ 1:23 - BTT)

Nội dung phim

Phim cùng thể loại

2020
Phúc Âm Giăng
The Lumo Project
2021
Phúc Âm Lu-ca
The Lumo Project
2020
Phúc Âm Mác
The Lumo Project

Quan tâm nhiều nhất

 • 1
  The Jesus Film
  1906 lượt xem
 • 2
  The Lumo Project
  857 lượt xem
 • 3
  The Lumo Project
  656 lượt xem
 • 4
  The Lumo Project
  555 lượt xem
 • 5
  The Lumo Project
  484 lượt xem
 • 6
  Jesus of Nazareth
  323 lượt xem
 • 1
  The Story of Jacob and Joseph
  594 lượt xem
 • 2
  Mary Magdalena
  561 lượt xem
 • 3
  Sodom and Gomorrah
  422 lượt xem
 • 4
  David and Bathsheba
  394 lượt xem
 • 5
  THE VISUAL BIBLE: ACTS
  366 lượt xem
 • 6
  The Fourth Wiseman
  364 lượt xem
 • 7
  Noah's Ark
  322 lượt xem
 • 8
  The Story Of Ruth
  305 lượt xem
 • 9
  Saint Peter
  293 lượt xem
 • 10
  The Bible: In the Beginning
  272 lượt xem
 • 11
  Peter and Paul
  248 lượt xem
 • 12
  Bernadette
  236 lượt xem
 • 1
  The Chosen
  3476 lượt xem
 • 2
  The Book Of Daniel
  438 lượt xem
 • 3
  David And Goliath
  378 lượt xem
 • 4
  Paul, Apostle of Christ
  345 lượt xem
 • 5
  The Bible 2013
  301 lượt xem
 • 6
  APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER
  233 lượt xem
 • 1
  Jeremiah
  373 lượt xem
 • 2
  Joseph
  320 lượt xem
 • 3
  David
  307 lượt xem
 • 4
  Abraham: The Bible Collection
  277 lượt xem
 • 5
  King Solomon
  272 lượt xem
 • 6
  Saint Paul
  194 lượt xem
 • 7
  Thomas Close To Jesus
  179 lượt xem
 • 1
 • 2
  Exodus: Gods And Kings
  686 lượt xem
 • 3
  The Ten Commandments
  483 lượt xem
 • 4
  Samson and Delilah
  445 lượt xem
 • 5
  Solomon and Sheba
  341 lượt xem
 • 6
  Noah
  330 lượt xem
 • 7
  One Night With The King
  252 lượt xem
 • 1
  The Shack
  1022 lượt xem
 • 2
  The Case For Christ
  793 lượt xem
 • 3
  End Of The Spear
  779 lượt xem
 • 4
  God's Not Dead
  547 lượt xem
 • 5
  Do You Believe?
  495 lượt xem
 • 6
  Silence
  466 lượt xem
 • 1
  The Pilgrim’s Progress
  1439 lượt xem
 • 2
  The Bible Project
  1136 lượt xem
 • 3
  The Super Book
  961 lượt xem
 • 4
  Bible App for Kids
  633 lượt xem
 • 5
  Hermie and Friends: A Common Caterpillar
  595 lượt xem
 • 6
  Joseph King Of Dreams
  560 lượt xem
 • 7
  The Unfolding World
  531 lượt xem
 • 8
  God With Us
  377 lượt xem
 • 9
  The Ballad of Little Joe
  340 lượt xem
 • Phim sắp chiếu