Phúc Âm Mác

The Lumo Project

Lượt xem: 606

Chi tiết phim

[MÁC CHƯƠNG 1] “Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, là Con Đức Chúa Trời” (Mác 1:1)

Từ Tin Lành đơn giản có nghĩa là “tin tức tốt lành.” Đối với người La Mã, độc giả mà Mác đặc biệt hướng đến, thì “tin lành” có nghĩa là “tin mừng về vị hoàng đế”. “Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ” là Tin Mừng loan báo Con Đức Chúa Trời đã đến thế gian và đã chịu chết vì cớ tội lỗi chúng ta. Đó là Tin Mừng công bố tội lỗi chúng ta có thể được tha thứ, chúng ta có thể thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời và một ngày nào đó chúng ta sẽ sống với Ngài trên thiên đàng.

Đó là lời công bố đắc thắng tội lỗi, sự chết, và âm phủ. Mác muốn bày tỏ cho độc giả của mình cũng như chúng ta ngày nay biết rõ Chúa Giê-xu chính là Con Một và thật của Đức Chúa Trời. Hãy cùng tiếp tục đón xem trong những chương tiếp về một Đấng từ trời đã xuống thế gian này trong tinh thần của một tôi tớ để phục vụ và phó sự sống mình làm giá chuộc cho mọi người.

Nội dung phim

Phim cùng thể loại

Quan tâm nhiều nhất

 • 1
  The Jesus Film
  2161 lượt xem
 • 2
  The Lumo Project
  1040 lượt xem
 • 3
  The Lumo Project
  807 lượt xem
 • 4
  The Lumo Project
  701 lượt xem
 • 5
  The Lumo Project
  607 lượt xem
 • 6
  Jesus of Nazareth
  396 lượt xem
 • 1
  The Story of Jacob and Joseph
  747 lượt xem
 • 2
  Mary Magdalena
  700 lượt xem
 • 3
  Sodom and Gomorrah
  514 lượt xem
 • 4
  David and Bathsheba
  484 lượt xem
 • 5
  Noah's Ark
  468 lượt xem
 • 6
  THE VISUAL BIBLE: ACTS
  451 lượt xem
 • 7
  The Fourth Wiseman
  437 lượt xem
 • 8
  The Story Of Ruth
  377 lượt xem
 • 9
  Saint Peter
  373 lượt xem
 • 10
  The Bible: In the Beginning
  355 lượt xem
 • 11
  Peter and Paul
  299 lượt xem
 • 12
  Bernadette
  286 lượt xem
 • 1
  The Chosen
  6801 lượt xem
 • 2
  The Book Of Daniel
  551 lượt xem
 • 3
  David And Goliath
  516 lượt xem
 • 4
  The Bible 2013
  491 lượt xem
 • 5
  Paul, Apostle of Christ
  473 lượt xem
 • 6
  APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER
  327 lượt xem
 • 1
  Jeremiah
  452 lượt xem
 • 2
  David
  392 lượt xem
 • 3
  King Solomon
  373 lượt xem
 • 4
  Joseph
  373 lượt xem
 • 5
  Abraham: The Bible Collection
  372 lượt xem
 • 6
  Saint Paul
  291 lượt xem
 • 7
  Thomas Close To Jesus
  236 lượt xem
 • 1
  Exodus: Gods And Kings
  2152 lượt xem
 • 2
 • 3
  The Ten Commandments
  788 lượt xem
 • 4
  Samson and Delilah
  621 lượt xem
 • 5
  Solomon and Sheba
  440 lượt xem
 • 6
  Noah
  399 lượt xem
 • 7
  One Night With The King
  383 lượt xem
 • 1
  The Shack
  1178 lượt xem
 • 2
  The Case For Christ
  1038 lượt xem
 • 3
  End Of The Spear
  913 lượt xem
 • 4
  God's Not Dead
  735 lượt xem
 • 5
  Do You Believe?
  682 lượt xem
 • 6
  Silence
  682 lượt xem
 • 1
  The Pilgrim’s Progress
  1787 lượt xem
 • 2
  The Bible Project
  1204 lượt xem
 • 3
  The Super Book
  1165 lượt xem
 • 4
  Joseph King Of Dreams
  969 lượt xem
 • 5
  Hermie and Friends: A Common Caterpillar
  814 lượt xem
 • 6
  Bible App for Kids
  690 lượt xem
 • 7
  The Unfolding World
  596 lượt xem
 • 8
  God With Us
  454 lượt xem
 • 9
  The Ballad of Little Joe
  442 lượt xem
 • Phim sắp chiếu