Phúc Âm Mác

The Lumo Project

Lượt xem: 534

Chi tiết phim

[MÁC CHƯƠNG 1] “Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, là Con Đức Chúa Trời” (Mác 1:1)

Từ Tin Lành đơn giản có nghĩa là “tin tức tốt lành.” Đối với người La Mã, độc giả mà Mác đặc biệt hướng đến, thì “tin lành” có nghĩa là “tin mừng về vị hoàng đế”. “Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ” là Tin Mừng loan báo Con Đức Chúa Trời đã đến thế gian và đã chịu chết vì cớ tội lỗi chúng ta. Đó là Tin Mừng công bố tội lỗi chúng ta có thể được tha thứ, chúng ta có thể thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời và một ngày nào đó chúng ta sẽ sống với Ngài trên thiên đàng.

Đó là lời công bố đắc thắng tội lỗi, sự chết, và âm phủ. Mác muốn bày tỏ cho độc giả của mình cũng như chúng ta ngày nay biết rõ Chúa Giê-xu chính là Con Một và thật của Đức Chúa Trời. Hãy cùng tiếp tục đón xem trong những chương tiếp về một Đấng từ trời đã xuống thế gian này trong tinh thần của một tôi tớ để phục vụ và phó sự sống mình làm giá chuộc cho mọi người.

Nội dung phim

Phim cùng thể loại

Quan tâm nhiều nhất

 • 1
  The Jesus Film
  2008 lượt xem
 • 2
  The Lumo Project
  951 lượt xem
 • 3
  The Lumo Project
  739 lượt xem
 • 4
  The Lumo Project
  628 lượt xem
 • 5
  The Lumo Project
  535 lượt xem
 • 6
  Jesus of Nazareth
  358 lượt xem
 • 1
  The Story of Jacob and Joseph
  670 lượt xem
 • 2
  Mary Magdalena
  602 lượt xem
 • 3
  Sodom and Gomorrah
  473 lượt xem
 • 4
  David and Bathsheba
  439 lượt xem
 • 5
  THE VISUAL BIBLE: ACTS
  399 lượt xem
 • 6
  The Fourth Wiseman
  399 lượt xem
 • 7
  Noah's Ark
  396 lượt xem
 • 8
  The Story Of Ruth
  349 lượt xem
 • 9
  Saint Peter
  335 lượt xem
 • 10
  The Bible: In the Beginning
  315 lượt xem
 • 11
  Peter and Paul
  279 lượt xem
 • 12
  Bernadette
  264 lượt xem
 • 1
  The Chosen
  5112 lượt xem
 • 2
  The Book Of Daniel
  500 lượt xem
 • 3
  David And Goliath
  453 lượt xem
 • 4
  The Bible 2013
  402 lượt xem
 • 5
  Paul, Apostle of Christ
  398 lượt xem
 • 6
  APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER
  280 lượt xem
 • 1
  Jeremiah
  409 lượt xem
 • 2
  David
  353 lượt xem
 • 3
  Joseph
  349 lượt xem
 • 4
  Abraham: The Bible Collection
  321 lượt xem
 • 5
  King Solomon
  317 lượt xem
 • 6
  Saint Paul
  240 lượt xem
 • 7
  Thomas Close To Jesus
  209 lượt xem
 • 1
  Exodus: Gods And Kings
  1278 lượt xem
 • 2
 • 3
  The Ten Commandments
  610 lượt xem
 • 4
  Samson and Delilah
  518 lượt xem
 • 5
  Solomon and Sheba
  384 lượt xem
 • 6
  Noah
  366 lượt xem
 • 7
  One Night With The King
  330 lượt xem
 • 1
  The Shack
  1102 lượt xem
 • 2
  The Case For Christ
  947 lượt xem
 • 3
  End Of The Spear
  843 lượt xem
 • 4
  God's Not Dead
  645 lượt xem
 • 5
  Do You Believe?
  603 lượt xem
 • 6
  Silence
  577 lượt xem
 • 1
  The Pilgrim’s Progress
  1659 lượt xem
 • 2
  The Bible Project
  1172 lượt xem
 • 3
  The Super Book
  1078 lượt xem
 • 4
  Joseph King Of Dreams
  824 lượt xem
 • 5
  Hermie and Friends: A Common Caterpillar
  701 lượt xem
 • 6
  Bible App for Kids
  661 lượt xem
 • 7
  The Unfolding World
  562 lượt xem
 • 8
  God With Us
  415 lượt xem
 • 9
  The Ballad of Little Joe
  393 lượt xem
 • Phim sắp chiếu