Chi tiết phim

Phim lấy cảm hứng từ câu chuyện về người anh hùng Sam-sôn . Theo Kinh Thánh thì Sam-sôn là dũng sĩ được Thiên Chúa ban tặng sức mạnh phi thường. Sứ mệnh của anh là dẫn dắt dân tộc Do Thái thoát khỏi kiếp nô lệ. Tuy nhiên mối tình với nàng Đa-li-la đã khiến cho cuộc đời của Sam-sôn hoàn toàn thay đổi...

Nội dung phim

Phim cùng thể loại

Quan tâm nhiều nhất

 • 1
  The Jesus Film
  2008 lượt xem
 • 2
  The Lumo Project
  952 lượt xem
 • 3
  The Lumo Project
  739 lượt xem
 • 4
  The Lumo Project
  628 lượt xem
 • 5
  The Lumo Project
  535 lượt xem
 • 6
  Jesus of Nazareth
  359 lượt xem
 • 1
  The Story of Jacob and Joseph
  670 lượt xem
 • 2
  Mary Magdalena
  603 lượt xem
 • 3
  Sodom and Gomorrah
  473 lượt xem
 • 4
  David and Bathsheba
  439 lượt xem
 • 5
  The Fourth Wiseman
  400 lượt xem
 • 6
  THE VISUAL BIBLE: ACTS
  399 lượt xem
 • 7
  Noah's Ark
  397 lượt xem
 • 8
  The Story Of Ruth
  349 lượt xem
 • 9
  Saint Peter
  335 lượt xem
 • 10
  The Bible: In the Beginning
  315 lượt xem
 • 11
  Peter and Paul
  279 lượt xem
 • 12
  Bernadette
  264 lượt xem
 • 1
  The Chosen
  5112 lượt xem
 • 2
  The Book Of Daniel
  500 lượt xem
 • 3
  David And Goliath
  454 lượt xem
 • 4
  The Bible 2013
  402 lượt xem
 • 5
  Paul, Apostle of Christ
  398 lượt xem
 • 6
  APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER
  280 lượt xem
 • 1
  Jeremiah
  409 lượt xem
 • 2
  David
  354 lượt xem
 • 3
  Joseph
  349 lượt xem
 • 4
  Abraham: The Bible Collection
  321 lượt xem
 • 5
  King Solomon
  317 lượt xem
 • 6
  Saint Paul
  241 lượt xem
 • 7
  Thomas Close To Jesus
  210 lượt xem
 • 1
  Exodus: Gods And Kings
  1282 lượt xem
 • 2
 • 3
  The Ten Commandments
  610 lượt xem
 • 4
  Samson and Delilah
  519 lượt xem
 • 5
  Solomon and Sheba
  384 lượt xem
 • 6
  Noah
  366 lượt xem
 • 7
  One Night With The King
  330 lượt xem
 • 1
  The Shack
  1102 lượt xem
 • 2
  The Case For Christ
  947 lượt xem
 • 3
  End Of The Spear
  843 lượt xem
 • 4
  God's Not Dead
  645 lượt xem
 • 5
  Do You Believe?
  603 lượt xem
 • 6
  Silence
  577 lượt xem
 • 1
  The Pilgrim’s Progress
  1659 lượt xem
 • 2
  The Bible Project
  1172 lượt xem
 • 3
  The Super Book
  1078 lượt xem
 • 4
  Joseph King Of Dreams
  825 lượt xem
 • 5
  Hermie and Friends: A Common Caterpillar
  701 lượt xem
 • 6
  Bible App for Kids
  661 lượt xem
 • 7
  The Unfolding World
  562 lượt xem
 • 8
  God With Us
  415 lượt xem
 • 9
  The Ballad of Little Joe
  393 lượt xem
 • Phim sắp chiếu