Vua Đa-vít và Bát-sê-ba

David and Bathsheba

Lượt xem: 438

Chi tiết phim

Thời điểm này, dân Do Thái đang có cuộc chiến tranh với dân Ammon. Một tối kia, vua Đa-vít đang ở trên tầng thượng cung điện, chợt phát hiện nhà bên có nàng đang tắm. Khi biết rằng đó là Bát Se-va – vợ của U-ri-gia, vua bèn sai quan quản gia mời nàng đến gặp. Và rồi chuyện phải đã đến! Lề luật của dân Do Thái là người đàn bà ngoại tình thì sẽ chịu hình phạt tử hình bằng cách ném đá ngoài cổng thành. Vì vậy đang khi chiến sự ác liệt – chiếm thành Rabba – vua Đa-vít bèn sai U-ri-gia vào nơi hiểm nguy để rồi phải tử trận. Ý đồ của con người đã được thực hiện thành công ở phần đầu, nhưng rồi diễn biến thế nào mời các bạn cùng theo dõi…Đây là câu chuyện được trích ra từ sách Samuel I và II trong bộ Cựu Ước.

Nội dung phim

Phim cùng thể loại

1988
Bernadette
Bernadette
1962
Xô-đôm và Gô-mô-ra
Sodom and Gomorrah
1960
Nàng Ru-tơ
The Story Of Ruth
1966
Kinh Thánh: Sự Khởi Đầu
The Bible: In the Beginning
1974
Gia-cốp và Giô-sép
The Story of Jacob and Joseph
1994
Công vụ các sứ đồ
THE VISUAL BIBLE: ACTS
1979
Ma-ri Ma-đơ-len
Mary Magdalena

Quan tâm nhiều nhất

 • 1
  The Jesus Film
  2008 lượt xem
 • 2
  The Lumo Project
  951 lượt xem
 • 3
  The Lumo Project
  739 lượt xem
 • 4
  The Lumo Project
  628 lượt xem
 • 5
  The Lumo Project
  534 lượt xem
 • 6
  Jesus of Nazareth
  358 lượt xem
 • 1
  The Story of Jacob and Joseph
  670 lượt xem
 • 2
  Mary Magdalena
  602 lượt xem
 • 3
  Sodom and Gomorrah
  473 lượt xem
 • 4
  David and Bathsheba
  439 lượt xem
 • 5
  THE VISUAL BIBLE: ACTS
  399 lượt xem
 • 6
  The Fourth Wiseman
  399 lượt xem
 • 7
  Noah's Ark
  396 lượt xem
 • 8
  The Story Of Ruth
  349 lượt xem
 • 9
  Saint Peter
  335 lượt xem
 • 10
  The Bible: In the Beginning
  315 lượt xem
 • 11
  Peter and Paul
  279 lượt xem
 • 12
  Bernadette
  264 lượt xem
 • 1
  The Chosen
  5112 lượt xem
 • 2
  The Book Of Daniel
  500 lượt xem
 • 3
  David And Goliath
  453 lượt xem
 • 4
  The Bible 2013
  402 lượt xem
 • 5
  Paul, Apostle of Christ
  398 lượt xem
 • 6
  APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER
  280 lượt xem
 • 1
  Jeremiah
  409 lượt xem
 • 2
  David
  353 lượt xem
 • 3
  Joseph
  349 lượt xem
 • 4
  Abraham: The Bible Collection
  321 lượt xem
 • 5
  King Solomon
  317 lượt xem
 • 6
  Saint Paul
  240 lượt xem
 • 7
  Thomas Close To Jesus
  209 lượt xem
 • 1
  Exodus: Gods And Kings
  1278 lượt xem
 • 2
 • 3
  The Ten Commandments
  610 lượt xem
 • 4
  Samson and Delilah
  518 lượt xem
 • 5
  Solomon and Sheba
  384 lượt xem
 • 6
  Noah
  366 lượt xem
 • 7
  One Night With The King
  330 lượt xem
 • 1
  The Shack
  1102 lượt xem
 • 2
  The Case For Christ
  947 lượt xem
 • 3
  End Of The Spear
  843 lượt xem
 • 4
  God's Not Dead
  645 lượt xem
 • 5
  Do You Believe?
  603 lượt xem
 • 6
  Silence
  577 lượt xem
 • 1
  The Pilgrim’s Progress
  1659 lượt xem
 • 2
  The Bible Project
  1172 lượt xem
 • 3
  The Super Book
  1078 lượt xem
 • 4
  Joseph King Of Dreams
  824 lượt xem
 • 5
  Hermie and Friends: A Common Caterpillar
  701 lượt xem
 • 6
  Bible App for Kids
  661 lượt xem
 • 7
  The Unfolding World
  562 lượt xem
 • 8
  God With Us
  415 lượt xem
 • 9
  The Ballad of Little Joe
  393 lượt xem
 • Phim sắp chiếu