Vua Đa-vít và Bát-sê-ba

David and Bathsheba

Lượt xem: 393

Chi tiết phim

Thời điểm này, dân Do Thái đang có cuộc chiến tranh với dân Ammon. Một tối kia, vua Đa-vít đang ở trên tầng thượng cung điện, chợt phát hiện nhà bên có nàng đang tắm. Khi biết rằng đó là Bát Se-va – vợ của U-ri-gia, vua bèn sai quan quản gia mời nàng đến gặp. Và rồi chuyện phải đã đến! Lề luật của dân Do Thái là người đàn bà ngoại tình thì sẽ chịu hình phạt tử hình bằng cách ném đá ngoài cổng thành. Vì vậy đang khi chiến sự ác liệt – chiếm thành Rabba – vua Đa-vít bèn sai U-ri-gia vào nơi hiểm nguy để rồi phải tử trận. Ý đồ của con người đã được thực hiện thành công ở phần đầu, nhưng rồi diễn biến thế nào mời các bạn cùng theo dõi…Đây là câu chuyện được trích ra từ sách Samuel I và II trong bộ Cựu Ước.

Nội dung phim

Phim cùng thể loại

1988
Bernadette
Bernadette
1962
Xô-đôm và Gô-mô-ra
Sodom and Gomorrah
1960
Nàng Ru-tơ
The Story Of Ruth
1966
Kinh Thánh: Sự Khởi Đầu
The Bible: In the Beginning
1974
Gia-cốp và Giô-sép
The Story of Jacob and Joseph
1994
Công vụ các sứ đồ
THE VISUAL BIBLE: ACTS
1979
Ma-ri Ma-đơ-len
Mary Magdalena

Quan tâm nhiều nhất

 • 1
  The Jesus Film
  1906 lượt xem
 • 2
  The Lumo Project
  857 lượt xem
 • 3
  The Lumo Project
  656 lượt xem
 • 4
  The Lumo Project
  554 lượt xem
 • 5
  The Lumo Project
  484 lượt xem
 • 6
  Jesus of Nazareth
  323 lượt xem
 • 1
  The Story of Jacob and Joseph
  594 lượt xem
 • 2
  Mary Magdalena
  561 lượt xem
 • 3
  Sodom and Gomorrah
  422 lượt xem
 • 4
  David and Bathsheba
  394 lượt xem
 • 5
  THE VISUAL BIBLE: ACTS
  366 lượt xem
 • 6
  The Fourth Wiseman
  364 lượt xem
 • 7
  Noah's Ark
  322 lượt xem
 • 8
  The Story Of Ruth
  305 lượt xem
 • 9
  Saint Peter
  293 lượt xem
 • 10
  The Bible: In the Beginning
  272 lượt xem
 • 11
  Peter and Paul
  248 lượt xem
 • 12
  Bernadette
  236 lượt xem
 • 1
  The Chosen
  3476 lượt xem
 • 2
  The Book Of Daniel
  438 lượt xem
 • 3
  David And Goliath
  378 lượt xem
 • 4
  Paul, Apostle of Christ
  345 lượt xem
 • 5
  The Bible 2013
  301 lượt xem
 • 6
  APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER
  233 lượt xem
 • 1
  Jeremiah
  373 lượt xem
 • 2
  Joseph
  320 lượt xem
 • 3
  David
  307 lượt xem
 • 4
  Abraham: The Bible Collection
  277 lượt xem
 • 5
  King Solomon
  272 lượt xem
 • 6
  Saint Paul
  194 lượt xem
 • 7
  Thomas Close To Jesus
  179 lượt xem
 • 1
 • 2
  Exodus: Gods And Kings
  686 lượt xem
 • 3
  The Ten Commandments
  483 lượt xem
 • 4
  Samson and Delilah
  445 lượt xem
 • 5
  Solomon and Sheba
  341 lượt xem
 • 6
  Noah
  330 lượt xem
 • 7
  One Night With The King
  252 lượt xem
 • 1
  The Shack
  1022 lượt xem
 • 2
  The Case For Christ
  793 lượt xem
 • 3
  End Of The Spear
  779 lượt xem
 • 4
  God's Not Dead
  547 lượt xem
 • 5
  Do You Believe?
  495 lượt xem
 • 6
  Silence
  466 lượt xem
 • 1
  The Pilgrim’s Progress
  1439 lượt xem
 • 2
  The Bible Project
  1136 lượt xem
 • 3
  The Super Book
  961 lượt xem
 • 4
  Bible App for Kids
  633 lượt xem
 • 5
  Hermie and Friends: A Common Caterpillar
  595 lượt xem
 • 6
  Joseph King Of Dreams
  560 lượt xem
 • 7
  The Unfolding World
  531 lượt xem
 • 8
  God With Us
  377 lượt xem
 • 9
  The Ballad of Little Joe
  340 lượt xem
 • Phim sắp chiếu