Tiên Tri Đa-ni-ên

The Book Of Daniel

Lượt xem: 533

Chi tiết phim

Vào năm 605 trước Công nguyên. Giê-ru-sa-lem bị người Ba-by-lôn chinh phục và nhiều người tài giỏi của họ bị bắt làm tù binh, trong đó có tiên tri của Đức Chúa Trời là Đa-ni-ên. Đứng trước vị vua hùng mạnh Nê-bu-cát-nễ-xa, Đa-ni-ên không những dũng cảm và trung thành, mà còn tỏ ra vinh hiển của Chúa như một tấm gương cho thế hệ về sau noi theo.

Nội dung phim

Phim cùng thể loại

Quan tâm nhiều nhất

 • 1
  The Jesus Film
  2108 lượt xem
 • 2
  The Lumo Project
  1021 lượt xem
 • 3
  The Lumo Project
  791 lượt xem
 • 4
  The Lumo Project
  677 lượt xem
 • 5
  The Lumo Project
  588 lượt xem
 • 6
  Jesus of Nazareth
  384 lượt xem
 • 1
  The Story of Jacob and Joseph
  731 lượt xem
 • 2
  Mary Magdalena
  687 lượt xem
 • 3
  Sodom and Gomorrah
  501 lượt xem
 • 4
  David and Bathsheba
  469 lượt xem
 • 5
  Noah's Ark
  444 lượt xem
 • 6
  THE VISUAL BIBLE: ACTS
  427 lượt xem
 • 7
  The Fourth Wiseman
  425 lượt xem
 • 8
  The Story Of Ruth
  368 lượt xem
 • 9
  Saint Peter
  363 lượt xem
 • 10
  The Bible: In the Beginning
  344 lượt xem
 • 11
  Peter and Paul
  295 lượt xem
 • 12
  Bernadette
  281 lượt xem
 • 1
  The Chosen
  6231 lượt xem
 • 2
  The Book Of Daniel
  534 lượt xem
 • 3
  David And Goliath
  499 lượt xem
 • 4
  The Bible 2013
  466 lượt xem
 • 5
  Paul, Apostle of Christ
  433 lượt xem
 • 6
  APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER
  313 lượt xem
 • 1
  Jeremiah
  436 lượt xem
 • 2
  David
  376 lượt xem
 • 3
  Joseph
  365 lượt xem
 • 4
  King Solomon
  362 lượt xem
 • 5
  Abraham: The Bible Collection
  353 lượt xem
 • 6
  Saint Paul
  275 lượt xem
 • 7
  Thomas Close To Jesus
  228 lượt xem
 • 1
  Exodus: Gods And Kings
  1985 lượt xem
 • 2
 • 3
  The Ten Commandments
  737 lượt xem
 • 4
  Samson and Delilah
  582 lượt xem
 • 5
  Solomon and Sheba
  425 lượt xem
 • 6
  Noah
  389 lượt xem
 • 7
  One Night With The King
  371 lượt xem
 • 1
  The Shack
  1154 lượt xem
 • 2
  The Case For Christ
  1006 lượt xem
 • 3
  End Of The Spear
  883 lượt xem
 • 4
  God's Not Dead
  709 lượt xem
 • 5
  Do You Believe?
  660 lượt xem
 • 6
  Silence
  652 lượt xem
 • 1
  The Pilgrim’s Progress
  1739 lượt xem
 • 2
  The Bible Project
  1192 lượt xem
 • 3
  The Super Book
  1142 lượt xem
 • 4
  Joseph King Of Dreams
  924 lượt xem
 • 5
  Hermie and Friends: A Common Caterpillar
  776 lượt xem
 • 6
  Bible App for Kids
  679 lượt xem
 • 7
  The Unfolding World
  584 lượt xem
 • 8
  God With Us
  444 lượt xem
 • 9
  The Ballad of Little Joe
  428 lượt xem
 • Phim sắp chiếu